Snapsvisor

Hutten

3.9kviews

Melodi: Hej, tomtegubbar

Hej tomtegubbar lyft på huvan
Och borsta dammet ur skägget
Nu ska vi ta och bota snuvan
Med extra påtårstillägget
En extra smutt
Uppå en hutt
Den kan på livsandan sätta sprutt
Hej tomtegubbar öppna slussen
För nu går hutten med bussen.