Snapsvisor

Kvällens första skål

1.89Kvisningar

Melodi: Gubben Noa

Nu vi dricka, nu vi dricka kvällens första skål
För glädjen den vi tömma
Och sorgerna vi glömma
Inte hicka, när vi dricka kvällens första skål.