Snapsvisor

Dränkta Lucia

2.35Kvisningar

Melodi: Natten går tunga fjät

Huvut slår kopparslag
Ögonen svider
Magen i obehag
Natten den lider
Då genom strupen går
Membränd en liten tår,
Vördat vare vårat brännvin
Vördat vårt brännvin.