Snapsvisor

Börja om från början

4kviews

Melodi! Börja om från början

Börja om från början
börja om på nytt
Varför ska man supa
när man just har spytt
Jag köpte en kvarting
vi blev kära i varann
Men efter en timma
hon bara försvann.