Dryckeslekar

Ölspelet

5.2kviews

Det här behöver du:

Kortlek
Öl

Spelet:

Ett av de absolut populäraste dryckesspelen. Det enda som krävs för att spela är öl (eller annan alkoholhaltig dryck) och en kortlek. Kan spelas från två spelare och uppåt. Samtliga spelare sitter samlade i ring (runt bord, på golv eller vad som finns till hands!) med hela kortleken i mitten. Den deltagare som börjar drar det översta kortet från leken. Vad som händer härnäst beror på kortet, eftersom samtliga kort har en viss betydelse.

Kortens betydelse:

Två-sex i ruter och hjärter: Deltagaren får dela ut så många klunkar som värdet på kortet (två till sex) till annan deltagare, eller dela upp klunkandet på flera.

Två-sex i spader och klöver: Deltagaren får själv dricka så många klunkar som värdet på kortet (två till sex).

Sju: Frikort för toalettbesök. Detta kort får sparas under spelets gång. Kortet ger deltagaren rätten att när som helst få gå på toaletten. Endast deltagare med detta kort har rätt att gå på toaletten.

Åtta: Tumregelkort. Detta kort sparas under spelets gång. När som helst kan innehavaren sätta sin tumme på bordskanten och den spelare som sist gör likadant får dricka tre straffklunkar.

Nio: Teamkort. Deltagaren säger ett tema, exempelvis ölsorter. Då ska varje övrig deltagare i tur och ordning nämna en ölsort. Den som först tvekar eller nämner en redan nämnd ölsort förlorar och får som straff dricka tre klunkar.

Tio: Ny regel-kort. Deltagaren får välja en ny regel som ska gälla under resterande delen av spelet. Till exempel att man bara får dricka med vänster hand, när man dricker måste man stå upp och så vidare. Den som bryter mot regeln får tre straffklunkar.

Knekt: Rimkort. Deltagare som drar detta kort nämner ett ord. Sedan ska samtliga deltagare i tur och ordning rimma på detta ord. Den som först tvekar eller nämner ett redan nämnt ord förlorar och får dricka tre straffklunkar.

Dam: Skålkort. Samtliga deltagare skålar och dricker en klunk.

Kung: Posekort. Deltagare sparar detta kort precis som med tumregeln. När som helst under spelets gång gör spelaren en pose. Den deltagare som härmar denna pose sist förlorar och dricker tre klunkar.

Ess: Vattenfallskort. Samtliga deltagare börjar dricka samtidigt. Deltagaren som drog kortet slutar dricka precis när han vill. Den som sitter till vänster/bredvid kortinnehavaren får inte sluta dricka förrän denne har slutat och så vidare. Du får alltså inte sluta dricka förrän deltagare bredvid dig i turordningen slutat. Detta kan alltså bli jobbigt för den som sitter sist!