Snapsvisor

Damernas skål

3.83Kvisningar

Melodi: Marseljäsen

Nu ska vi höja våra kalla glas
och dricka skålen för vår dam
Hon är värd att ständigt besjungas
dyrkas, sättas på pidestal
Hon är medelpunkt i våra liv
vår främsta källa till glädje
Vi hyllar med sång
och höjer vårt glas
och dricker kvinnans skål!