Snapsvisor

Alkonålen

4kviews

Melodi: Värnamovisan

Om du är fattig och du vill dricka
på ett kalas kan du alltid sticka
en liten nål i din grannes stjärt
så att han spiller sin nubbe tvärt
Och upp i luften far lilla nubben
Då är du där med ditt glas på stubben
och fångar upp den och dricker ur
med alkonål och med lite tur.