Snapsvisor

Alkoholismen

3.9kviews

Melodi: Sådan är kapitalismen

Den var glattig, den var härlig
Och en stolthet för din bygd,
För var man blev den begärlig
Och så tog man denna brygd.
Sådan är alkoholismen
Jo, tack är en törstigs vän
Det e dom våtas paradis
Där ingen tar en futtig en.