Snapsvisor

B-vitamin

2.79Kvisningar

Melodi: Bä bä vita lamm

B-, b-vitamin, finns i brännevin
Mången kalori, simmar däruti
Helgdagssup åt far och
söndagskrök åt mor samt tre små
huttar åt lille, lille bror.