Snapsvisor

Kräftvisan

3.96Kvisningar

Melodi: Räven raskar över isen

Kräftan lyser i karotten
Och den största finns i botten
Dit ska vi ner, tills att vi ser
Vem som till sist haver fått'en
Uti glasen finns det vått än
Bästa droppen finns i botten
När den ska ner, ska botten upp
Tills det går runt i kalotten.
Månen speglar sig i krusen,
Ombesörjer gratis ljusen
När den går ner, då går vi opp
Och vandrar hem lätt på snusen.