Snapsvisor

De som är nyktra

4.5kviews

Melodi: Du är den ende

Det sägs att en män'ska kan va' utan brännvin
Det stämmer kanhända men se blott på den min
Som pryder en absolutist, den e' jävligt trist
Därför så sjunger vi nu:
De som är nyktra har inte så roli't
De har bara ansvar och inte nå't tjolitt-
an-lej-faderulla men vi som är fulla
Vi har bara kul nästan jämt.
Det gör det samma var vi må va' gäster
Ja, till och med lanthushållningssällskapsfester
Kan uthärdas med eau-de-vie
Som får månda'n att bli
Blott en vag utopi.