Dryckeslekar

Buzz

5.82Kvisningar

Det här behöver du:

Alkoholhaltig dryck

Spelet:

Detta spel bör ha minst fem deltagare (och sedan gärna udda antal!) för att bli underhållande. Deltagare ett ropar just ”ett”, deltagare två ”två” och så vidare till den siste i turordningen (”fem” i detta exempel). När den femte deltagaren sagt ”fem” ropar samtliga deltagare ”BUZZ”! Missas detta av någon får samtliga deltagare dricka tre klunkar (notera att just detta är en typ av lagspel!).

Deltagare ett får nu välja ett nummer (ej högre än antal deltagare!) som, till exempel: Jag byter ut två mot ”kamel”.

I nästa omgång vänder man på startordningen så att den som sa ”fem” får nu börja och så vidare. Deltagaren som nu ska säga ”två” måste nu komma ihåg att i stället säga ”kamel”. Missas detta får denne dricka tre klunkar samt att man börjar om från början igen.

Så här fortsätter man tills dess att alla fått byta ut en siffra eller så länge man tycker det är trevligt!